Stockholm

Varmt välkommen till Rotary Stockholm!
Anmälan till de fysiska luncherna sker här via Polaris för medlemmar och övriga till presidenten Lena Hokfelt lena.e.hokfelt@gmail.com. Luncherna startar klockan 11.45 på Grand Hotel. 
Stockholms Rotaryklubb är Sveriges första Rotaryklubb.