President

måndag 23 maj 2022

Stockholm Rotaryklubbs lunchmöten var inställda från och med november 2020. Istället höll vi digitala Zoom-möten på tisdagar. De fysiska tisdagsmötena på Grand Hotel startade den 31 augusti, som vanligt en tisdag klockan 11.45

Först några ord om luncherna som hålls tisdagar med början klockan 11.45. De har gjorts, vad jag vill kalla, Corona-säkra. Vi håller mötena normalt i salen "Stockholm", som är stor. Vid de runda borden, som kan ta upp till 10 personer finns nu plats för 6. Alltså bara sex vid varje bord, vilket innebär att det är en meters mellanrum mellan gästerna. Vid serveringen hålls avstånd. Vi har egna toaletter och teknik. Betalningen går snabbt och smidfigt med avstånd. Vinlotteriet är med swisch eller 20-or, alltså Corona-anpassat. Sedan avhåller vi oss från både kramar och handskakningar, men vi kan ändå känna värmen.

Tilläggas kan att Grand Hotel har en Covid-19 information på sin hemsida som visar hur noggranna man är. Läs gärna där om Du undrar. Ambitionen är nästan överdriven, men bäst att vara på den säkra sidan. 

Sedan åter till presidentens normala budskap: 

Vid extra årsmöte under våren 2021 prologerades den styrelse som suttit under det gångna året, med undertecknad Håkan Gergils som president och Håkan Sörman som inkommande president. Skälet är att vi knappast haft någon verksamhet alls i fysisk form under året, med undantag av september och oktober förra året.Tillsammans ska vi leda klubben framåt.


Programförklaring

Som president vill jag ge en liten programförklaring.

Stockholm Rotaryklubb är den mest anrika i Sverige, bildad redan 1926, och den äldsta i Sverige. Den ska vara aktuell och relevant. Alla medlemmar ska vilja komma på våra lunchmöten och få en stor behållning av dessa. Genom det trevliga ungänget med klubbkamrater, men inte minst genom föredragen och den diskussion som följer. Rotarianer i andra klubbar är också varmt välkomna till oss och ta del av våra program.

Vår klubb har nu beslutat att vi ska börja våra luncher klockan 11.45. Detta för att vi ska hinna med att äta lunchen i lugn och ro samtidigt som vi runt bordet kan föra intressanta samtal. Vi har haft Grand Hotel som vår hemvist ända sedan 1932.

Klubben skulle under det innevarande året ha nått upp till den 50 procentiga närvaron som stipuleras i vårt regelverk. Men, inte genom att medlemmarna blir uppmanade att deltaga, utan genom det program vi har är attraktivt liksom gemenskapen vid luncherna. Tyvärr har Corona-pandemin satt käppar i hjulet, men målsättningen står kvar. Det övriga Rotary-arbetet ska utvecklas ytterligare med de i klubben som har ett särskilt intresse. Till detta får vi återkomma till. Projektidéer emottages med tacksamhet.

Av klubbens medlemmar är drygt 20 procent 80 Plus. Det betyder att vi behöver rekrytera fler yngre medlemmar. Inte för att ersätta de äldre, som jag hoppas ska kunna vara aktiva även framöver, utan för att vi mår väl av en bättre årlderspyramid. Som mer är i överensstämmelse med samhället i övrigt.

En praktisk uppgift jag ser framför mig är också en ny medlemsmatrikel, både i tryckt skick och på vår hemsida. Som hela tiden uppdateras, till båtnad för medlemmarna.

Vår ekonomi är väl balanserad, men jag skulle gärna se att den stärktes så att vi kan känna en ännu större frihet och säkerhet i vår verksamhet.

Till sist i denna lilla programförklaring vill jag be Dig som läser detta och är med i Stockholm Rotaryklubb: Ge Dig tillkänna om Du kan medverka i den verksamhet som vi idag bedriver och de projekt som vi skulle kunna starta upp. Till detta vill jag återkomma. Dessutom är styrelsen och jag tacksam för förslag på nya medlemmar i aktiv ålder.

Detta är en del av mina tankar inför framtiden. Låt oss tillsammans utveckla Stockholm Rotaryklubb som en mycket relevant och aktiv klubb. En klubb som det är mycket givande att vara medlem i. Även i Corona-tider.