Stockholm

Grundades lördag 20 februari 1926
Klubb 13059 - Distrikt 2350 - Charternummer

KORT HISTORIA

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen.

STOCKHOLM ROTARYKLUBB

Till Sverige kom Rotary 1926 genom tillkomsten av Stockholm Rotaryklubb vars charterbrev undertecknades den 20 februari 1926. Man träffades varje måndag på Restaurang Rosenbad. Inträdesavgiften var 50 kronor och årsavgiften 25 kronor. The Rotarian skriver så här om etableringen i Sverige och Kurt Belfrage

Rotary fanns vid det laget i 42 länder, vilket innebar att Sverige blev det 43:e Rotarylandet och Stockholm Rotaryklubb den 2.256:e klubben i världen. Antalet rotarianer i världen var då omkring 125.000.

Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 rotaryklubbar. Kung Carl XVI Gustaf är den svenska Rotaryrörelsens beskyddare. 

VÄRDERINGAR

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra. 

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.

DETTA ÄR ROTARY

Personlig bekantskap som ett medel att göra goda gärningar och affärer Höga etiska krav inom näringsliv och yrken Att de goda gärningarnas ideal tillämpas i yrket, i sammhället och privat Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande Kamratskap


FYRFRÅGEPROVET

Etik och värdegrund inom Rotary. Om allt vi tänker, säger och gör, ska vi reflektera,

Är det sant? Är det rättvist mot alla parter? Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden? Är det värdefullt för alla som berörs?

"The Four-Way Test" togs fram av rotarianen Herbert J. Taylor redan år 1932

 

ROTARY - ETT ENGAGEMANG SOM GÖR SKILLNAD

Rotary är ett yrkesnätverk som gör skillnad i världen genom humanitära insatser. Som medlem får man möjlighet att ingå i en världsomfattande organisation som är oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning.

Att vara medlem i Rotary är en livsstil. Förutom att man träffar sina klubbkamrater regelbundet och på så sätt får ett brett nätverk vill man gärna göra gott för andra genom att delta i olika serviceprojekt.

Under mer än ett sekel har rotaryklubbar gjort värdefulla serviceinsatser i samhället både lokalt och internationellt. Undersökningar visar att ju mer rotarianer engagerar sig i Rotarys verksamhet, desto större blir deras engagemang och samhörighet med klubben och organisationen. Agera nu och ställ upp med din tid och talang på områden som är viktiga för dig och där du kan göra en betydelsefull insats.

Rotarys motto är ”Service Above Self” och våra kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Rotary är ett ideellt internationellt yrkesnätverk som man väljs in i. Medlemmarna ska spegla samhället och bestå av ledande eller tongivande personer inom respektive yrkeskår.

Traditionsenligt väljs man in i en klubb där man är bosatt eller där man är yrkesverksam.

På Rotary’s hemsida www.rotary.se kan du läsa mer om Rotary i Sverige.

På Rotary International’s hemsida www.rotary.org kan du läsa mer om Rotary globalt.

 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 107
- Herrar 67
- Damer 40
Paul Harris Fellow 1
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 0

Adress

c/o Westerberg
Auravägen 39
18268 Djursholm
Sverige

stockholm@rotary.se